Умови використання

Умови використання

Ці Умови використання Сервісу / та мобільних додатків (далі – Сервіси) створені з метою:

  • ознайомлення користувачів Сервісів із взаємними правами та обов’язками, що виникають під час користування;

  • уникнення ситуацій, внаслідок яких можливе порушення діючого законодавства або прав третіх осіб;

  • забезпечення безпечного і комфортного використання Сервісів.

Користуючись Сервісами, ви приймаєте ці умови. Просимо уважно ознайомитися з ними. Якщо ви не погоджуєтесь із цими Умовами та/або окремими положеннями цих Умов, будь ласка, не використовуйте Сервіс.

Ці Умови є публічною офертою, і вважаються прийнятими Користувачем під час реєстрації у Сервісі.

Визначення термінів

Терміни, використані в цих Умовах, мають таке значення:

Авторизація – процедура отримання Користувачем повноважень на доступ до Сервісів за допомогою адреси електронної пошти та паролю.

Адміністратор - Міністерство екології та природних ресурсів України. Адміністратор вживає заходи, пов’язані із технічним та організаційно-технологічним забезпеченням функціонування Сервісів, в тому числі наступні: створення, вдосконалення та супроводження функціонування Сервісів; адміністрування Сервісів; надання доступу до Сервісів; забезпечення зберігання та захисту даних; виконання інших функцій, передбачених законодавством та цими Умовами.

Акаунт – обліковий запис Користувача, який створюється за умови успішного проходження Користувачем процедури реєстрації в Сервісах та містить реєстраційні та персональні дані Користувача.

Додаток – будь-яка комп'ютерна програма (програмний додаток для мобільних пристроїв), права на яку належать Адміністратору, шляхом належного встановлення й використання якої Користувач отримує доступ та може використовувати Сервіси за умови реєстрації та прийняття цих Умов. Додаток захищається як об’єкт авторського права (інтелектуальної власності).

Користувач – фізична особа, що досягла віку, допустимого відповідно до законодавства для акцепту цих Умов, прийняла ці Умови в повному обсязі та зареєструвала Акаунт.

Контент - будь-який вміст, розміщений Користувачами Сервісів, у тому числі, але не виключно, будь-які тексти, файли, коментарі, інформація, фото- та/або відеоматеріали та інше.

Неособиста інформація це інформація про користувачів, за допомогою якої не можна ідентифікувати конкретного користувача.

Особиста інформація – це інформація, яку ви надаєте нам для ідентифікації своєї особи – ваше ім’я, електронна адреса тощо.

Сайт – веб-сайт, через який здійснюється реєстрація та подальший доступ Користувачем до Сервісу за умови прийняття цих Умов.

Сервіс (Сервіси) – усі разом та/або окремі продукти та послуги, які надаються та/або можуть надаватись Адміністратором за допомогою Сервісу, Сайту, Додатку та/або будь-якого іншого програмного забезпечення, програмних продуктів, програмних додатків (у тому числі мобільних), як окремих, так і інтегрованих у інші програмні продукти, як розміщених на Сайті, так і розміщених на інших сайтах, серверах, пристроях, у тому числі на пристроях Користувача, якщо ним будуть встановлені відповідні Додатки, програми тощо; усі разом та/або окремі продукти та послуги, які надаються та/або можуть надаватись у будь-який не заборонений спосіб, права на який належать Адміністратору.

Функціонал Сервісу – сукупність доступних Користувачу в тому чи іншому обсязі технічних можливостей Сервісу.

Сервіси та Функціонал пропонується Користувачам у стані «як є». Користувачі не можуть вимагати від Адміністратора зміни Функціоналу Сервісів, що їм надаються.

Порядок використання Сервісу

Не зловживайте Сервісом. Зокрема, не перешкоджайте роботі Сервісу і не намагайтеся отримати до нього доступ за допомогою методів, які не відповідають наданим нами інтерфейсам і вказівкам. Нашим Сервісом можна користуватися лише в дозволених законодавством межах. Ми можемо призупинити чи припинити надання вам послуг у випадку недотримання вами наших положень, умов або політики, а також під час розгляду ваших ймовірних зловживань.

Користування Сервісом не надає вам жодних прав інтелектуальної власності щодо Сервісу чи вмісту, доступ до якого ви отримуєте. Ви можете використовувати вміст, отриманий із Сервісу, виключно з дозволу його власника або в інших дозволених законодавством межах.

Частина відображеного в Сервісі вмісту не належить Адміністратору. Відповідальність за такий вміст несуть виключно суб’єкти, які його надають. Ми можемо, але не зобов’язуємося, перевіряти вміст з метою визначення того, чи не порушує він вимог законодавства або нашої політики. Також ми можемо, але не зобов’язуємось, видаляти вміст або відмовлятися його публікувати, якщо у нас є обґрунтовані підстави вважати, що він порушує наші правила чи є незаконним.

Акаунт

Для користування Сервісом вам знадобиться обліковий запис. Щоб захистити свій обліковий запис, зберігайте пароль у таємиці. Ви несете відповідальність за дії, які виконуються у вашому обліковому записі або через нього.

Конфіденційність і захист авторських прав

У Політиці конфіденційності описано, як ми обробляємо ваші персональні дані та захищаємо вашу конфіденційність під час користування Сервісами. Користуючись Сервісами, ви дозволяєте нам використовувати такі дані відповідно до Політики конфіденційності.

Про програмне забезпечення

Забороняється копіювати, змінювати, поширювати, продавати чи здавати в оренду будь-яку частину наших Сервісів або включеного в них програмного забезпечення, а також здійснювати викриття технології чи намагатися отримати вихідний код такого програмного забезпечення, окрім випадків, коли такі обмеження суперечать законодавству, або за наявності нашого письмового дозволу.

Зміна та припинення роботи

Наші Cервіси постійно змінюються й вдосконалюються. Ми можемо додавати або видаляти певні функції, а також призупиняти або повністю припиняти дію певного Сервісу.

Ми вважаємо, що ваші дані є вашою власністю, а збереження вашого доступу до них – важливою умовою. У разі припинення роботи Сервісу, ми намагатимемося, якщо це можливо, попередити вас про це та надати вам можливість експорту або видалення своєї інформації.

Гарантії та відповідальність

Ми несемо відповідальність за Сервіси виключно згідно діючого законодавства. Ми не несемо відповідальності за втрачені вигоду, доходи чи дані, фінансові збитки або непрямі, фактичні, побічні чи штрафні збитки.

Про ці Умови

Ми можемо змінювати ці чи будь-які додаткові умови, що стосуються певного Сервісу, наприклад, з метою відображення змін у законодавстві чи в самому Сервісі. Слід регулярно переглядати ці умови. На цій сторінці ми будемо повідомляти про внесення змін у поточні умови. Примітки про оновлення додаткових умов будуть опубліковані в межах відповідного Сервісу. Зміни не матимуть зворотної сили та почнуть діяти одразу після їх публікації. Якщо ви не згодні зі зміненими умовами Сервісів, необхідно припинити ваше користування такими Сервісами. У разі виникнення суперечностей між цими та додатковими умовами перевагу матимуть додаткові умови.